malm

I betydelsen ’sandig skogsmark, grusås’ och liknande påträffas ordet malm-, fsv. malmber, i hundratals nyländska ortnamn, och ensamt eller som sl. också i en handfull bynamn. Det är ortnamnsbildande också i Stockholmstrakten m.fl. Granlund 1956:92, Valtavuo-Pfeifer 1998:115 f.

Förekomster

Nyland

Degerby: Malm Helsinge: Malm Karislojo: Malmby Pernå: Malmgård , Malmsby Pyttis: Malms Sjundeå: Malm , Påvalsmalm Tenala: Kyrkmalm , Ovanmalm , Undermalm

Kartan kommer att få svensk text inom kort.