Beskrivning

Ordet malm ’skogbevuxen, höglänt sandmark’ ingår i bynamn o.a. ortnamn i södra Finland.

Namnelement

malm I betydelsen ’sandig skogsmark, grusås’ och liknande påträffas ordet malm-, fsv. malmber, i hundratals nyländska ortnamn, och ensamt eller som sl. också i en handfull bynamn. Det är ortnamnsbildande också i Stockholmstrakten m.fl. Granlund 1956:92, Valtavuo-Pfeifer 1998:115 f.

Äldre belägg

Malm 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.