Beskrivning

Den nutida officiella formen är säkert resultatet av någon tolkning. Namnet innehåller mansnamnet Haldan eller Halden, belagt i västra Nyland redan omkring 1400: Halden i Horsbäck, Snappertuna 1392, Halder, faste i Tenala 1418. I äldre tid löd namnet Halvdan (Thors 1959:49).Växlingen av former på -en och -er är iögonenfallande när man studerar beläggsamlingen och beror kanske på att personnamnet uppträtt i olika former.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Äldre belägg

Hallersböle 1534

Haldansböle 1538

Halstersböle 1540

Haldensböle 1544

Haldhens 1551

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.