Beskrivning

Se Solberg.

Äldre belägg

Vester Solbergh 1545

Se även

Solberg Degerby

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.