Beskrivning

Oklart. Men möjligen eller troligen ett personnamn. Enligt Brenner av tvär ’ovänlig’ (1936b:225), en förklaring som måste hållas för osannolik. Ett liknande namn finns i Kyrkslätt. Måhända ligger bakom båda namnen ett främmande, germanskt eller skandinaviskt namn, som i finskan gett upphov till Tiura (Uusi suomalainen nimikirja) och Teuro (Vahtola 1983:278), kanske forntyskt Deurja, Tiura, fsv. Diur(e). Man får tänka sig att en vokal inskjutits mellan v och r, och att tryckförskjutning medverkat liksom i Kjulböle m.fl. och att slutligen anknytning till adj. tvär fullbordat utvecklingen.

Namnelement

-a Många bebyggelsenamn slutar på -a, ofta för att efterleden är ett ord av typen mosse, backe, som i dialekterna har generaliserat kasusformerna på -a. Men på samma sätt slutar också andra bebyggelsenamn: Berga, Strömma, Bartsgårda, Tängsöda. Namntypen är speciellt vanlig på Åland, men förekommer också i Åboland och Nyland, och kan spåras i några, eventuellt yngre, österbottniska namnbildningar. Ändelsen betecknar ursprungligen plural form. Under fornsvensk tid hade många ortnamn plural böjning, av orsaker som har varit föremål för mycken diskussion. Man kan tänka på att en gård hade flera inbyggare, att till gården hörde flera hus, att odlingslotterna var många. Uppkomsten av plurala ortnamn ligger hur som helst i en avlägsen tid. Formen på -a har småningom, men säkert redan vid slutet av medeltiden, upphört att uppfattas som plural och övergått till att vara en bebyggelsebetecknande ändelse. Som sådan har den spelat en roll vid bildning av namn på gårdar m.m. in i vår egen tid. Utförlig diskussion bl.a. hos Hellberg 1950, Tjäder 1967. Tilläggssynpunkter ges av Gun Widmark 1975:129 ff.

Källor

Vahtola, Jouko, 1983: En gammal germansk invandring i Finland i bynamnens belysning. I: Historisk tidskrift för Finland.

Brenner, Alf, 1936a, 1936b: Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika sammanställd av Alf Brenner under medverkan av Sven Andersson, Nils Cleve, L. Oscar Kjällström och A.W. Rancken. I-II. Ekenäs.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Tuera 1540

Tijvera 1541

Tyuera 1544

Twara 1552

Se även

Kjulböle Snappertuna

Tvära Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.