Beskrivning

Ett mansnamn Kjule är belagt på runstenar och antas ingå i några gamla ortnamn i Sverige. Möjligheten finns att fl. utgår från något av dessa eller från Kjulo (Köyliö). Namnen på böle har oftast en personsyftande fl. En närmare till hands liggande förklaring vore att utgå från ett *Kivelä, som utvidgats med sl. böle och utvecklats till den nutida formen. Jfr namnparet Hyvelä – Hjulböle i Björneborg. Kepsu kan tänka sig att bynamnet utgår från ett obelagt sjönamn *Köylijärvi (2005, s. 38).

Namnelement

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

Källor

Kepsu, Saulo, 2005: Uuteen maahan. Suomalaisen Kirjallisuuden Toimituksia 1027. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kiulebole 1540

Kijwffweböla

Kyvleböle 1541

Kiuleböle 1543

Kijwfleböle 1544

Kiulböle 1549

Se även

Kjulo Kjulo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.