Beskrivning

Fl. Östan ’österom’. Byn ligger öster om Österrödjeberget.

Namnelement

-an Flera bynamnsförleder innehåller ord för riktning i en form på -an: västan, nordan, ovan. Det är fråga om gammalt suffix, ursprungligen ett urgermanskt riktningsadverb ana som smält samman med riktningsorden: västan ’väster om’ o.s.v.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Östanbergh 1549

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.