Beskrivning

Som bynamn uppträder Kyrkmalm i jordregistret först 1960. Det åsyftar en skog strax söder om Tenalas centrum. Sl. är malm ’skog på höglänt sandmark’.

Namnelement

kyrka Ordet kyrka ingår som fl. i en mängd namn av olika slag. Det kan vara fråga om platser där en kyrka står eller har stått eller t.o.m. endast varit synlig på avstånd eller om mark som tillhör eller har tillhört kyrkan. Namnet Kyrkbyn har ofta ersatt ett äldre namn som blivit namn på en socken.

malm I betydelsen ’sandig skogsmark, grusås’ och liknande påträffas ordet malm-, fsv. malmber, i hundratals nyländska ortnamn, och ensamt eller som sl. också i en handfull bynamn. Det är ortnamnsbildande också i Stockholmstrakten m.fl. Granlund 1956:92, Valtavuo-Pfeifer 1998:115 f.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.