Beskrivning

Sannolikt ett *Heinäsaari ’höholmen’ (Ritva Liisa Pitkänen).

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Hennesare 1361 (enda belägg)

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.