Beskrivning

Ursprungligen den västra delen av byn Rösund.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Se även

Rösund Snappertuna

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.