Beskrivning

Säkerligen ett finskt Hangisto, en avledning av ordet hanka eller hangas ’anordning för fångst av älg, hjort och vildren’. Djuren leddes med stängsel fram till en grop eller annan fälla. Som fångstplatser lämpade sig smala landtungor, där djuren måste färdas. En sådan finns mellan Lillträsket och Hangistviken. Ritva Liisa Pitkänen, med hänvisning till Vilkuna i Kalevalaseuran vuosikirja 52:231 f., speciellt 232.

Källor

Vilkuna, Kustaa, 1972: Hangas. Vanhan pyyntikulttuurin jälkiä paikannimissä. I: Kalevala-seuran vuosikirja 52.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Hangestby 1549

Hangest 1551

Hangist 1552

Hangisto 1557

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.