Beskrivning

Brödtorp har antagits återgå på ett *Brytiatorp ’brytens, gårdsfogdens torp’. Namn med sl. -torp med innebörden ’utflyttargård’ är sällsynta på Finlands fastland, men förekommer på Åland. Thors 1953a:10, Hellberg 1987:116.

Namnelement

torp De åländska och nyländska bynamnen av typen Torp-, -torp(a) , sammanlagt ett dussin, har åtminstone i de medeltida bildningarna betydelsen ’utflyttargård’. En yngre innebörd ’dagsverkstorp’, som har större spridning, uppträder knappast i bynamn. Thors 1953a:10 ff., Hellberg 1987:116 ff., Valtavuo-Pfeifer 1998:180 ff.

Källor

Hellberg, Lars, 1987: Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland. Studier i nordisk filologi 68. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 541. Helsingfors.

Thors, Carl-Eric, 1953a: Studier över finlandssvenska ortnamnstyper. Studier i nordisk filologi 42:2. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 339. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Brötorp 1511 *

Brödtorp 1544

Broddetorp 1546

Brottorp 1560

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.