Beskrivning

Uppe på berget ligger i dag gårdarna Storberg och Lillberg.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Berg 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.