Äldre belägg

Bergh 1395

Berghe 1397

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.