Beskrivning

Den äldsta skrivningen representerar dativ singularis av ordet sund. Namnet kunde uttydas som ”(byn vid) sundet”. Den ursprungliga byn har delats upp i Sundby, Prästön och Lappböle. Insjöarna Östra och Västra Kyrksundet och förbindelsen mellan dem är sannolikt det gamla sund som åsyftas i namnet (Ahlbäck 1992).

Källor

Ahlbäck, Olav, 1992: Sund och Saltvik. Två åländska sockennamn, Namn och bygd 1992.

Äldre belägg

Sunde 1352

Sunda 1353

Svnd

Sund 1543

Se även

Lappböle Sund

Prästö Sund

Sundby Sund

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.