Äldre belägg

Tranuvik 1322

Trænwik 1410

Tranewik 1431

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.