Beskrivning

I jordeboken fr.o.m 1792, tidigare enligt Hellberg (1987:103) Håkanböle, skrivet Hakonaböle 1397, Hokanböle 1537. Av mansnamnet Håkan, vanligt i Finland (Thors 1959). Det nu brukade namnet är ett modebetonat namn efter tysk modell.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Hellberg, Lars, 1987: Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland. Studier i nordisk filologi 68. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 541. Helsingfors.

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.