Beskrivning

Har tolkats som ett *Ruotsinsalo ’svenskön’, sannolikt givet som namn på den av svenskar bebyggda grannön till Hitis. Pitkänen 1985:314 f., Edgren 1995. De äldre beläggen ger knappast stöd för tanken att sl. är salo ’ö’, det kunde lika gärna vara fråga om det bebyggelsebetecknande suffixet -la (John Gardberg 1944:14). I fastlandssocknen S:t Mårtens finns ett annat Ruotsala.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Edgren, Torsten, 1995: Saariston Hiisi. I: Hiidenkivi 1/95.

Gardberg, John, 1944: Tidsåldrar och öden intill 1721. Kimitobygdens historia utgiven av Gabriel Nikander. Del I:1. Åbo.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Rodzala 1540

Roosall 1550

Rodzall 1560

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.