Beskrivning

Troligen mansnamnet Rolf (Thors 1959) och torp.

Namnelement

torp De åländska och nyländska bynamnen av typen Torp-, -torp(a) , sammanlagt ett dussin, har åtminstone i de medeltida bildningarna betydelsen ’utflyttargård’. En yngre innebörd ’dagsverkstorp’, som har större spridning, uppträder knappast i bynamn. Thors 1953a:10 ff., Hellberg 1987:116 ff., Valtavuo-Pfeifer 1998:180 ff.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Äldre belägg

Roolssztorp 1537

Rwlstorp 1537

Rolssztorp 1538

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.