Beskrivning

Mansnamnet Hælvidh (dock ej uppvisat i Finland) och torp. Hellberg 1987:116. En annan möjlighet avtecknar sig i belägget 1494 och vid jämförelse med Hällsby (Heluitis bol 1451) i Tenala. Namn med fl. Helvetes- syftar ofta på orter med nordligt läge i relation till andra.

Namnelement

torp De åländska och nyländska bynamnen av typen Torp-, -torp(a) , sammanlagt ett dussin, har åtminstone i de medeltida bildningarna betydelsen ’utflyttargård’. En yngre innebörd ’dagsverkstorp’, som har större spridning, uppträder knappast i bynamn. Thors 1953a:10 ff., Hellberg 1987:116 ff., Valtavuo-Pfeifer 1998:180 ff.

Källor

Hellberg, Lars, 1987: Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland. Studier i nordisk filologi 68. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 541. Helsingfors.

Äldre belägg

Heluistatorp

Heluistorp 1492

Heluitistorp 1494

Hellestorp 1504

Se även

Hällsby Tenala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.