Beskrivning

Fi. Helsperi, senare Helavuori. Av hæsle ’hassel’ (Saxén 1905:37).

Källor

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Äldre belägg

Hæslaberg 1439

Andra språk

Finska: Helsperi, senare Helavuori

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.