Beskrivning

Namnets fi. form är Paimio. Att döma av de äldsta beläggen har Pemar ursprungligen plural form och har i historisk tid haft ei-diftong, möjligen en substitution av fi. ai. I fi. personnamn och bebyggelsenamn på personnamnsgrund växlar ej sällan avledningsändelsen, såsom här: -io, -ari. Uusi suomalainen nimikirja: 11. Sannolikt utgår även Pemar från ett personnamn, möjligen, såsom antaget, besläktat med paimen ’herde’. Pitkänen 1985:304. Snarare får man tänka sig ett främmande ursprung, som i så många andra fall i Åbotrakten. Fi. Paimio anses (Suomalainen paikannimikirja) uppkommet av ånamnet Paimijoki, som i sin tur fått namn av källsjön Painio. – Oftare är det tvärtom ån som ger namn åt sin källsjö.

Källor

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Penarum 1325

Pemerum 1326

Pemera 1346

Pemarum 1347

Peymarum 1373

Pemar 1426

Peymar 1532

Andra språk

Finska: Paimio

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.