Beskrivning

Man skall säkert inte bortse från att en urkund bestyrks i Åbo 1336 av Christierne Skerebek. Christiernus Skerebek var prior i dominikanklostret i Åbo (Gardberg 1973). Han har antagits vara avkomling av en riddare som i slutet av 1200-talet slog sig ned i Estland; namnet kommer från Tyskland (Sundqvist 1957:300). Även Saxén nämner bynamnet, men förbinder det med adj. skär, fsv. skær (1905:36).

Källor

Sundqvist, Birger, 1957: Deutsche und niederländische Personenbeinamen in Schweden bis 1420. Beinamnen nach Herkunft und Wohnstätte. Anthroponymica suecana. 3.

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Gardberg, Carl Jacob, 1973: Åbo stads historia från mitten av 1100-talet till år 1366, Åbo.

Äldre belägg

Skärbäg 1412

Skörbacka

Skörbäcke 1540

Skörbeckis engh 1540 (i Sagu)

Skörbek 1546 *

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.