Beskrivning

Lemböte har av forskarna hållits samman med Lemland vad fl. beträffar, men det kan vara fråga om en senare sammanjämkning på grund av likheten, jfr det äldsta (i och för sig osäkra) belägget. Sl. böte ’signalberg’ (Valtavuo-Pfeifer 1987, Huldén 2012: 238 ff.).

Källor

Valtavuo-Pfeifer, Ritva, 1987: De finländska namnen på -böte, Vår(d)-, Vårdkas- och Kas-. I: Studier i nordisk filologi 67, s. 177–197. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 539. Helsingfors.

Huldén, Lars , 2012: Namn och Bygd och Finland. I: Namn och Bygd, årg. 100, s. 230–249.

Äldre belägg

Lynæbetæ omkr. 1250

Lymböth 1492

Lemböte 1537

Se även

Lemland Lemland

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.