Beskrivning

Bebyggelsenamnssuffixet -la kan identifieras, men för övrigt är namnet oklart. I första hand väntar man sig en personbeteckning. Ett estniskt lamm ’liten, grund vik’ saknar inte intresse här, eftersom andra estniska inflytelser i Åbolands skärgård har gjorts troliga. Norr- och Söderlammala ligger på varsin sida av en vik. De särskiljande förlederna har tagits i bruk i skrift när den ursprungliga byn delades i två. Pitkänen 1985:337 tar upp Norrlammala bland osäkra namn och hänvisar till ett Lammainen samt finner ett samband med lampi ’träsk’ tänkbart.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Lamala 1378

Lamalaby 1474

Lammal 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.