Beskrivning

Byn ligger vid en mycket lång och smal vik. Den nya fl. Söder- har tillfogats till särskillnad från Norrlångvik i Kimito.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Languick 1540

Långhuick 1545

Se även

Norrlångvik Kimito

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.