Beskrivning

Oklart. J. Gardberg antar att namnet är finskt (1944:14). Möjligen fi. bebyggelsenamnssuffixet -la till ett personnamn (av främmande ursprung?).

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Gardberg, John, 1944: Tidsåldrar och öden intill 1721. Kimitobygdens historia utgiven av Gabriel Nikander. Del I:1. Åbo.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Ruggnaall 1442

Ruggenole 1505 *

Ruggenåla 1536

Ruggenol 1540

Ruggebynol 1545

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.