-la, -lä

Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Förekomster

Åland

Jomala: Jomala Vårdö: Simskäla

Åboland

Dragsfjärd: Söglö Finby: Hakkala , Mondola , Siksala Hitis: Kaxkäla , Rosala Houtskär: Mossala Kimito: Kalkila , Koustar , Makila , Rugnola Korpo: Houtsala Pargas: Birsala , Heisala , Kirjala , Kojkulla , Nederkirjala , Ontala , Pjukala , Sildala , Skärmola , Skyttala Västanfjärd: Norrlammala , Söderlammala

Egentliga Finland

Bjärnå: Foudila Gustavs: Vartsala Letala: Letala Pikis: Buckila , Bussila Rimito: Brunnila , Rimito , Rödilä S:t Marie: Raunistula Sagu: Finskilä , Fougdila Tövsala: Tövsala

Nyland

Askola: Askola Borgå: Hattula , Hentala , Hornhattula , Kallola , Kiala , Teisala Buckila: Buckila Elimä: Filpula Esbo: Mäkkylä , Oitans , Vällskog Helsinge: Kånala Karislojo: Diskarla Kyrkslätt: Hila , Hirsala , Kauhala , Kylmälä , Navala , Porkala , Tammikylä , Veikkola Lojo: Skräddarla , Valby , Vendelä , Virkby Mäntsälä: Mäntsälä Mörskom: Kankböle , Mörskom Nurmijärvi: Klövskog , Råskog Pukkila: Kandila Sibbo: Hangelby Sjundeå: Käla , Kanala , Kopula , Nummenkylä , Pickala , Tupala Snappertuna: Total Strömfors: Keitala , Vastila Tenala: Barkala , Kälkala , Praktilaby , Sattala , Tenala Tusby: Hyökkälä , Paijala , Ruskela , Tomasby

Österbotten

Ilmola: Ilmola Jeppo: Lassila Karleby: Kokkola , Närvilä Kronoby: Hopsala Laihela: Kommarla , Laihela , Svartila , Torstila Munsala: Jussila , Munsala , Pensala , Vexala Pedersöre: Lövö Solf: Rimal Vindala: Vindala Vörå: Andiala , Jöral

Satakunta

Euraåminne: Rikandila Filpula: Filpula Kiikka: Gudmundila , Teukkula , Tormila Kumo: Grannila , Gråtila , Pumpula , Skyttälä Nackeby: Arantila Sastmola: Sastmola Vambula: Vambula Vermuntila: Vermuntila

Karelen

None: Karelen Kymmene: Bisilä , Gerikkala Veckelax: Brakila , Husuböle , Poitsila

Tavastland

Birkala: Birkala

Efter krigen 1939–40, 1941–44 avträdda området

Mola: Mola Sordavala: Sordavala

Kartan kommer att få svensk text inom kort.