Beskrivning

Ursprungligen hemman, nr 2 i Ytterjeppo. Av mansnamnet Lassi, kortform från Laurentius, Lars och suffixet -la. Karsten 1923:182. Ordet gränd betecknar ’grupp av gårdar’. Jfr Ordbok över Finlands svenska folkmål.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Ordbok över Finlands svenska folkmål. Utgiven av Forskningscentralen för de inhemska språken, 1982 –. Helsingfors.

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Jeppo (historisk kommun)

Äldre belägg

Lassila 1699

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.