Beskrivning

Ett finskt skärgårdsnamn med sl. luoto ’grund, skär’. Fl. kan tänkas vara ett personnamn Sukka, Sukkoi, som är ett relativt vanligt tillnamn. Uusi suomalainen nimikirja. Man får tänka sig ett *Suka(n)luoto, där fl. anger nyttjare eller åbo.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Sukalotu j Pedersøre sokn 1424

Soclott by 1543

Soclotto by 1551

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.