Beskrivning

Kovjoki motsvarar säkerligen ett fi. *Kauhajoki, med sl. joki ’å’. Fl. hör samman med sjönamnen Stora och Lilla Kauhajärvi, där ån rinner upp. Det finns flera liknande namnpar i Österbotten. Jfr Kovik i Vörå. I det dubbla namnet Kovjoki och Strömmen åsyftar senare delen troligen Karby i Pedersöre, som fram till 1875 tillsammans med Kovjoki bildade en by i Pedersöre.

Äldre belägg

Mattz Kouick 1548

Kåfjoki 1699

Strömmen 1699

Se även

Karby Pedersöre

Kovik Vörå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.