Beskrivning

Soini utgår från ett personnamn Soini, ett gammalt lån i fi., motsvarande namnet Sven. Liknande namn förekommer i Egentliga Finland, Satakunta och södra Österbotten, men också i östra Finland. Uusi suomalainen nimikirja. Ett annat namn på orten är Konungså.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Soini

Se även

Konungså Soini

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.