Beskrivning

Säkerligen från en personbeteckning, möjligen en utvidgning med -are av det i södra Finland belagda Ljungo, eller snarare av en variant på namnet Johannes. Jfr Jungsund. Beträffande liknande utvidgningar kan jämföras med Jaska och Jaskari av Jakob, Pollari av Paulus. Uusi suomalainen nimikirja: Junkkari, Junnila.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Jeppo (historisk kommun)

Äldre belägg

Jungaren 1540

(Jacob Hindersson) Jungar 1699

Jungar 1710

Ljungo 1773

Se även

Jungsund Korsholm

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.