Beskrivning

Monå är säkert ett osammansatt namn. Skrivningen med -å har inget reellt underlag. Säkerligen är Monå ursprungligen ett personnamn (liksom Kimo m.fl.), fi. Muoni o. likn. som ingår också i Mogenpört och anses som en kortform av Salomon, Filemon. Som tillnamn uppträder Muona i Tavastland, Savolax och Karelen. Uusi suomalainen nimikirja: Muona. Bynamnet Monå antyder alltså östliga inflytelser vid Kvarken. Jfr Maxmo. Slutvokalen i det långstaviga namnet skall ljudlagsenligt falla bort. Namnet har före bortfallet av slutvokalen böjts som ett svagt maskulinum. Skrivningen ”i Mona” är därför grammatiskt korrekt, om grundformen har varit *Mone.

Namnelement

-å, -o Av de drygt tjugo bynamn som slutar på kan de flesta anknytas till åar vid vilka bebyggelse etablerats. Men det finns också några namn, där sl. är sekundär (Vörå, Monå) och beror på förändringar i skrivtraditionen. De hör samman med ett antal tvåstaviga namn som slutar på -o: Ebbo, Finno, Jeppo, Kimo, Korpo, Kullo m.fl. Flera av namnen i gruppen är finska och tillhör en typ av personnamnsformer med avledningsändelsen -oi, varav senare -o. Hakulinen 1941:149 ff. Dessa kan tänkas ha bildat modell för en del namn av svenskt ursprung, särskilt de som utgått från -om. Vissa namn har tydligen genomgått utvecklingen -om > on > o. I äldre tid förekommer formväxling av typen Hulta-, Hulto-, vilket kan bero på att formen på -a har uppfattats som nominativen av ett svagt femininum (klocka) och böjts som ett sådant. Böjningsformen på -o har i finlandssvenska dialekter blivit normalform. Diskussion och hänvisningar hos Granlund 1956:89, 370 ff. Något exempel på en liknande typ av böjningsbyte i ortnamn ger även Brylla 1987:161.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Jöns i Mona 1440 *

Mone

Mona 1543

Mone by 1548

Mona by 1556

Månå 1556

Mono 1552

Moona 1562

Se även

Maxmo Maxmo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.