Beskrivning

Sl. är säkerligen fi. pää ’udde’ eller dylikt. Ahlbäck härleder fl. från fi. moikua ’dåna’. Uttalet med l har uppkommit genom utvecklingen *Moikpe > Måippe, vari i-ljudet har uppfattats som muljerat l av den typ som har förekommit i bl.a. södra Österbotten (Ahlbäck 1966:197, 1981:74). Fl. torde snarare vara personsyftande och sammanhörande med Moikko, Moikka i Egentliga Finland. Dessa utgår väl från Moyses, Moses. Uusi suomalainen nimikirja: Moisanen.

Källor

Ahlbäck, Olav, 1981: Bebyggelsenamn i Korsnäs I: Korsnäs historia, s. 61–85. Närpes.

Ahlbäck, Olav, 1966: Ortnamnet Molpe i Korsnäs. I: Folkmålsstudier XIX, s. 197–202.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Moikepä 1491

Moickopä 1546

Moijckijpä 1553

Moickepä 1571

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.