Beskrivning

Korsbäck är ett nybygge från 1700-talet. Namnet kan vara bildat för bebyggelsen och fl. är i så fall möjligen lånad från sockennamnet. Ahlbäck 1981:80, 82. Men namn med samma fl. är vanliga. Jfr Korsnäs.

Namnelement

kors Förleden Kors- , som förekommer åtta gånger i materialet, är vanlig, speciellt i skärgårdsnamn. Den har ansetts syfta på korsformiga sjömärken (Westman 1935: 205) eller andra resta kors. Det har varit vanligt att placera kors där någon har omkommit, t.ex. genom drunkning, och en del hithörande namn har antagits syfta på platser där farleder har korsat varandra (Zilliacus 1989:226). I äldre tid har väl kors kunnat resas även till åminnelse av frälsaren, kanske vid hamnar. Härom under Jomala.

Källor

Ahlbäck, Olav, 1981: Bebyggelsenamn i Korsnäs I: Korsnäs historia, s. 61–85. Närpes.

Se även

Korsnäs Korsnäs

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.