kors

Förleden Kors- , som förekommer åtta gånger i materialet, är vanlig, speciellt i skärgårdsnamn. Den har ansetts syfta på korsformiga sjömärken (Westman 1935: 205) eller andra resta kors. Det har varit vanligt att placera kors där någon har omkommit, t.ex. genom drunkning, och en del hithörande namn har antagits syfta på platser där farleder har korsat varandra (Zilliacus 1989:226). I äldre tid har väl kors kunnat resas även till åminnelse av frälsaren, kanske vid hamnar. Härom under Jomala.

Förekomster

Åland

Brändö: Korsö

Åboland

Nagu: Korsnäs

Egentliga Finland

Kustö: Korsnäs Sagu: Korsnäs

Nyland

Sjundeå: Korsböle

Österbotten

Korsholm: Korsholm Korsnäs: Korsbäck , Korsnäs

Kartan kommer att få svensk text inom kort.