Beskrivning

Tidigare Kyrckeby 1540, Kyrkieby 1751. Herrgården Korpogård grundades på 1600-talet och lade rätt snart hela kyrkbyn under sig (Fortelius 1972).

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Källor

Fortelius, Bertel, 1972: Tillhörighetsangivande namn på gård i by i Korpo. En undersökning av personnamn och personbeteckningar i ortnamn. Meddelanden från institutionen för nordisk filologi vid Turun Yliopisto. 3. Åbo.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kårpo gård 1751

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.