Beskrivning

Har ursprungligen avsett en ö som växt samman med Yttmo och Norrskata. Av fi. hauta ’bottensänka, notvarp’ och salo ’ö’. Flera vikar har skurit sig långt in på ön och varit lämpliga notvarp. Pitkänen 1985:233. Fortelius tänker sig att både saari ’holme’ och salo ’ö’ har förekommit som sl. i namnet (1999:17 f.).

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Howedesalebol 1463

Houtosår 1540

Houtsall 1555

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.