Beskrivning

Byn ligger vid Krok träsket som tidigare ingick i ett system av sund, bland vilka Djupkroken var ett. Alltså möjligen: ”byn vid ett krökt sund”. Å andra sidan förkommer binamnet Krok i Pargas och Vemo på 1400-talet. Man kan tänka sig en hypokoristisk bildning Kroke till detta, vilket skulle förklara mellanvokalerna i de gamla skrivningarna.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Krokin 1475

Krukeby 1540

Krockoby 1550

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.