Beskrivning

Sl. är fi. laksi vik’, fl. antas vara sisu med den ursprungliga betydelsen ’det inre’. Liknande namn uppträder på flera ställen i SV Finland och betecknar vikar med trång mynning, t.ex. där en ö stängt av inloppet. Så har varit fallet även här för ett årtusende sedan av höjdkurvorna att döma. Ljudutvecklingen är inte i allo regelbunden. Pitkänen 1985:107 f.

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Sijselax 1517

Sysilax 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.