Beskrivning

Av fi. taka ’bakom, bakre, avsides belägen’ och orko ’däld, dalsänka’. Namnet synes från början ha betecknat en ängsmark. Pitkänen 1985:140, 189, Naert 1995:135.

Källor

Naert, Aino, 1995: Ortnamn i språkkontakt. Metoddiskussion med utgångspunkt i ortnamnsskicket i ett finsk-svenskt kontaktområde. Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning. 20. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Takorck 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.