Beskrivning

Fl. är fi. musta ’svart’. Den är ovanligtvis kombinerad med en svensk sl. Möjligen utgår sammansättningen från ett fi. musta kansa, varmed avsetts lappar. Pitkänen 1985:180.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Mustfinne 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.