Beskrivning

Under medeltiden var Mustasaari känd som handelsplats. Även som bynamn förekom Mustasaari till Vasa stads grundläggning på byns mark 1606, därefter som sockennamn fram till 1927, då det på svenska ersattes av Korsholm. Kommunens finska namn förblev Mustasaari. Den tidigare byns område kallas numera Gamla Vasa, sedan staden efter den förödande branden 1852 flyttats ut till Klemetsö bys mark. Namnet Mustasaari ’Svartholmen’ är vanligt. Den svenska uttalsformen har utvecklats helt i enlighet med dialektens ljudlagar.

Äldre belägg

Mustasaari sockn 1348

Mustesara sokn 1414

Mustasare 1424

Mustasari 1440

Mustesaar Souckn 1531

Mustesar Socken 1543

Mustesår 1546

Mussar stad 1606 – 1611

Se även

Klemetsö Korsholm

Korsholm Korsholm

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.