Beskrivning

Namnet är finskt och innehåller ordet saari ’holme’ som sl. Dess långa a har enligt regeln övergått till å. Fl. är oklar, men kan tänkas vara fi. ruto ’tät lövskog’. Ordet kan tänkas ingå i namnet på gårdsgruppen Ruto i Laihela. Ett fi. ord ruta ’gyttja m.m.’ är av intresse. Elementet ruto förekommer i Satakunta och Tavastland och ingår i namn på österbottniska lågmarker. Uusi suomalainen nimikirja: Rutanen, Ruti.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Roensari

Roensar

Rodensoor 1544

Ronsar

Roensar 1546

Rodenszari 1589

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.