Beskrivning

Fi. Ruona sedan 1964. Säkerligen utgår fl. i det gamla namnet från fi. ruona, som i fi. dial. har betydelser som ’bäck’, ’ett slags fiskeredskap’, kanske motsv. sv. verke. En bäck, tidigare en smal vik, finns på området. Pitkänen 1985:222 f.

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Äldre belägg

Rune 1418

Rwna gaard 1469

Rwna bygd 1469

Runagordz lään 1542

Andra språk

Finska: Ruona

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.