Äldre belägg

Laukangar 1556

Lautkangar 1905 jb

Andra språk

Finska: Lautkankare

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.