Äldre belägg

Åkers 1552

Åkersbij 1556

Andra språk

Finska: Peltola

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.