Äldre belägg

Stongeberg 1537 *

Stangberg 1540

Stangbergh 1543

Andra språk

Finska: Tankomäki

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.