Beskrivning

Namn med sl. -mark har en viss utbredning i SV Finland. Fl. i dem är ofta ett personnamn, sannolikt också i Lattmark. Ett tillnamn Lattu och liknande tycks främst ha östlig utbredning. Det kan ha germanskt påbrå. Uusi suomalainen nimikirja: Lattu. Fi. Laitamäki sedan 1935.

Namnelement

mark Namn på -mark förekommer i sydvästra Finland, från Åboland till södra Österbotten: Karlsmark, Påmark, Yttermark, Östermark m.fl. sammanlagt 15 antecknade bynamn. Ordet betecknar troligen både utskog och nyodlingar i avlägsna skogs- och gränsområden som bebyggts och växt ut till stora byar. Till Finland har namntypen sannolikt utbrett sig från Svealand, men den förekommer också i västra och norra Sverige, samt i Norge och Danmark. Namntypen kan dateras till vår medeltid. Thors 1953a:22 f., Pamp 1988:52 f. Utförligt om namn på mark(en) hos Valtavuo-Pfeifer 1998:118 ff.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Lapmarck 1413

Lathmarck 1540

Lislelathmarck 1540

Lachmarch 1543

Lattmark 1700 jb m.fl.

Andra språk

Finska: Laitamäki

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.